8 ข้อห้าม ❌ ที่ชาว TikTok ไม่ควรทำขณะ LIVE

0 Comments

1. ฉายไลฟ์เดิมซ้ำๆถือว่าผิดกฎ TikTok Live
2. ไลฟ์ที่ไม่มีคุณภาพ การไลฟ์ที่ไม่ปรากฎหน้ากล้อง
3. ไลฟ์ภาพนิ่ง การไลฟ์ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
4. นำไลฟ์ผู้อื่นมาฉายถือว่าเป็นการละเมิด
5. ห้ามปล่อยจอว่าง ระหว่างไลฟ์หากมีธุระสำคัญ หรือไปห้องน้ำ ควรกดหยุดไลฟ์ชั่วคราว
6. ห้ามนำเด็กเข้ากล้อง ห้ามเด็กน้อย หรือที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาปรากฎในกล้อง
7. กล่าวถึงแพลตฟอร์มอื่น ถือเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชม ไปช้อปสินค้าแพลตฟอร์มอื่น
8. โชว์ข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ คำสั่งซื้อ ต่างๆ

About the author 

arteewebteam

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม