รวมเทคนิคเสกธุรกิจให้ปังโดยไม่ต้องยิงแอด

0 Comments

ทำไม? คนสามารถขายของราคาแพงให้คุณได้ แต่คุณกลับขายของแพงให้คนอื่นไม่ได้ล่ะ
ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจต่อไปและเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณต้องเลิกโทษลูกค้าที่ซื้อของถูก แล้วหันมาปรับวิธีทำธุรกิจใหม่โดยใช้หลัก Product 4 Level

  • ทำเพื่อใคร? กำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะทำขึ้นมาเพื่ออะไร ต้องคาดหวัง "ยอดขาย"
  • ทำเพื่อใคร? กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขายขึ้นมา "ขายให้ใคร"
  •  ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร? ศึกษาคู่แข่งในตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ปิดคำปฏิเสธ วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลไว้
  • จุดขาย ทำไมลูกค้าต้องซื้อของเรา หรือสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

About the author 

arteewebteam

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม