TikTok ปรับนโยบาย จัดส่งเร็วขึ้นภายใน 48 ชม.

0 Comments

TikTok ปรับนโยบาย จัดส่งเร็วขึ้นภายใน 48 ชม.

ป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” คืออะไรช่วยเพิ่มความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือของลูกค้ากระตุ้นยอดขายของผู้ขาย

ป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” ทำงานอย่างไร

ปริมาณคำสั่งซื้อ

• ผู้ขายต้องได้รับคำสั่งซื้ออย่างน้อย 200 รายการในแต่ละเดือน เป็นเวลาทั้งหมด 6 เดือน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

• คำสั่งซื้อของผู้ขายต้องมีอัตราความพร้อมสำหรับการจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมงมากกว่า 80% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดร้านค้า

• ผู้ขายต้องมีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดร้านค้าต่อไปนี้:

• อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อผิดพลาดของผู้ขายต่ำกว่า 10%

• อัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้าต่ำกว่า 10%

อัตราการร้องเรียนของลูกค้าต่ำกว่า

• 3.71% สำหรับผู้ขายจากไทย

ป้ายกำกับจะปรากฏในหน้ารายละเอียดสินค้า การจัดส่งคำสั่งซื้อ และรายละเอียดคำสั่งซื้อของสินค้าเหล่านี้ยกเว้นรายการที่ผู้ขายทำเครื่องหมายว่าเป็นสินค้าพรีออเดอร์ หรือสินค้าเสมือนลูกค้าจะสามารถดูป้ายกำกับในหน้าต่างๆ ดังนี้

ป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” กำหนดให้ผู้ขายต้องทำอะไร ?

ผู้ขายที่มีคุณสมบัติใช้งานป้ายกำกับต้องบรรจุและส่งมอบพัสดุให้กับผู้ให้บริการขนส่งภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทำการสั่งซื้อ ผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือน 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดช่วงเวลา 48 ชั่วโมงนี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา “จัดส่งใน 48 ชม." ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดการจัดส่งใน 48 ชั่วโมง อาจมีความเสี่ยงที่จะโดนปลดป้าย "จัดส่งใน 48 ชม."

รวมทั้ง TikTok Shop จะออกค่าชดเชยให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติในรูปแบบของบัตรกำนัลในร้านค้า

ผู้ขายต้องทำอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้งานป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” ได้ต่อไป เพื่อให้สามารถใช้งานป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” ได้ต่อไป ผู้ขายจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

• รักษาระดับการจัดส่งคำสั่งซื้อของผู้ขายภายใน 48 ชั่วโมง ให้ได้มากกว่า 80% ของคำสั่งซื้อทั้งหมด ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลา 6 เดือน

• ได้รับคำสั่งซื้ออย่างน้อย 50 รายการในสัปดาห์นั้น TikTok Shop

จะนำป้ายกำกับ “จัดส่งใน 48 ชม.” ออกจากสินค้าของผู้ขาย หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น

About the author 

arteewebteam

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Subscribe to get the latest updates
LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม